Kancelaria radcy prawnego

Pomagamy znaleźć optymalne rozwiązanie Twojego problemu

Sprawdź nas
01

O kancelarii

Kancelaria działa w oparciu o wiedzę i doświadczenia mec. Barbary Leonowicz, członka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, radcy prawnego z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Działania kancelarii koncentrują się na bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz prawie spółek i umów handlowych. W ramach Kancelarii z powodzeniem prowadzona jest również reprezentacja w toku sporów sądowych oraz proces negocjacji umów i kontraktów.

zdjęcie radcy prawnego Barbara Leonowicz

Doświadczenie

Przez ostatnią dekadę działalność radcowska koncentrowała się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i spółek głównie z branży IT, budowlanej i nieruchomości oraz gastronomii i turystyki. Współpraca oparta na rzetelnym informowaniu i wzajemnym zaufaniu, owocowała w wiele skutecznych rozwiązań a często pomagała też zapobiec niepożądanym i bolesnym w skutkach problemom.

Współpraca

W zależności od zapotrzebowania, oferujemy różne formy współpracy:

 • pomoc doraźna z wynagrodzeniem godzinowym lub ryczałtowym,
 • stała obsługa z rozliczeniem godzinowym
 • wynagrodzenie mieszane dopasowane do rodzaju zlecenia oraz potrzeb i możliwości Klienta.
02

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw

Stała obsługa prawna to oferta skierowana dla przedsiębiorców. Jej celem jest zapewnienie komfortu korzystania z bieżącego, szybkiego doradztwa w szerokim zakresie aspektów prawnych związanych z prowadzoną działalnością. Poprzez szczegółowe przedstawienie sytuacji prawej, rzetelne i uczciwe informowanie o szansach i ryzyku oraz stały kontakt w toku sprawy współpraca przebiega w sposób profesjonalny i co najważniejsze skuteczny.

Elementy oferty

 • Negocjowanie warunków umów
 • Dobór rozwiązań prawnych
 • Prawo spółek
 • Prawo podatkowe
 • Zastępstwo procesowe
Negocjowanie warunków umów
Obejmuje działania takie jak przygotowanie projektów umów, opiniowanie warunków przesłanych przez kontrahentów oraz proponowanie odpowiednich rozwiązań, w celu minimalizacji ryzyka.
Dobór rozwiązań prawnych
Obejmuje stałe doradztwo, które ma na celu ułatwienie osiągnięcia przez przedsiębiorcę zamierzonego skutku gospodarczego.
Prawo spółek
Obejmuje projektowanie oraz dokonywanie zmian w ramach struktur spółki. Dotyczy zmian wewnętrznych, projektów uchwał oraz zgód korporacyjnych, rejestrację zmian w KRS oraz podobne.
Prawo podatkowe
Obejmuje analizę planowanych lub proponowanych rozwiązań z uwzględnieniem ich skutków podatkowych w celu doboru optymalnego rozwiązania.
Zastępstwo procesowe
Obejmuje reprezentację w sądzie oraz przygotowanie i prowadzenie spraw powstałych w toku działalności danego podmiotu.
03

Obsługa branży IT i nowych technologii

Wiele lat doświadczenia z podmiotami z branży IT ukierunkowało specjalizację kancelarii w tym zakresie. Obsługa i doradztwo bazuje na znajomości realiów gospodarczych kontraktów handlowych oraz umów b2b i obejmuje m.in. wsparcie w negocjacji umów a także proponowanie dostępnych rozwiązań podatkowych umożliwiających korzystanie z ulg i preferencji. W tym zakresie oferuję dobór rozwiązań usprawniających proces rozliczeń i zabezpieczenia interesów podmiotów z branży z uwzględnieniem często miedzynarodowego charakteru usług i transferu własności intelektualnej. Obsługa świadczona jest także w języku angielskim.

04

Restrukturyzacja i upadłość

Oferta skierowana do przedsiębiorców, którym czasem z przyczyn niezależnych, mogą doskwierać przejściowe bądź trwałe problemy z wypłacalnością spółki. Celem jest zaproponowanie możliwie bezbolesnego przebrnięcia przez tę sytuację. Pomoc prawna odbywa się w sposób, który przy uwzględnieniu interesów wierzycieli, pozwoli uchronić zarząd przed osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania spółki oraz zminimalizować konieczne koszty, które musi ponieść Klient – zarówno finansowe jak i emocjonalne związane z toczącym się procesem.

Elementy oferty

 • Analiza sytuacji
 • Przeprowadzanie restrukturyzacji
 • Przygotowanie upadłości
 • Przeprowadzenie upadłości
 • Upadłość konsumencka
Analiza sytuacji
Obejmuje przeprowadzenie analizy sytuacji spółki w celu doboru sposobu przeprowadzenia weryfikacji dopuszczalności na etapie poprzedzającym złożenie wniosku restrukturyzacyjnego.
Przeprowadzanie restrukturyzacji
Obejmuje złożenie wniosku i prowadzenie postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku oraz dalszej restrukturyzacji.
Przygotowanie upadłości
Analiza sytuacji spółki i weryfikacja przesłanek na etapie poprzedzającym złożenie wniosku upadłościowego, wstępne przygotowanie do upadłości.
Przeprowadzenie upadłości
Obejmuje złożenie wniosku i prowadzenie postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku oraz dalszego postępowania upadłościowego.
Upadłość konsumencka
Analiza sprawy pod kątem możliwości oddłużenia skierowana do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
05

Sprawy sądowe

Oferta obejmuje reprezentację w toku spraw oraz sporów sądowych, zarówno gospodarczych jak i innych cywilnych. Zależnie od sytuacji, działania obejmują przygotowanie do spokojnego przejścia przez cały proces oraz zdecydowane i skuteczne przeprowadzenie postępowania.

Elementy oferty

 • Sprawy gospodarcze
 • Sprawy cywilne
 • Spadki i sprawy rodzinne
Sprawy gospodarcze
Obejmuje postępowania wynikające z kontraktów i relacji handlowych, windykację należności oraz ochronę przed tą nieuzasadnioną windykacją.
Sprawy cywilne
Obejmuje postępowania wynikające z umowów prywatnych, sporów pracowniczych, o zapłatę i innych.
Spadki i sprawy rodzinne
Obejmuje postępowania takie jak sprawy spadkowe, rozwodowe i alimentacyjne. Spory te z uwagi na częste zaangażowanie osób postronnych wymagają specyficznego podejścia i często doprowadzane są do porozumienia.
06

Pozostałe

W miarę zapotrzebowania, kancelaria również świadczy usługi prawne w zakresie wykraczającym poza opisane wyżej obszary działalności. Wich ich zakres wlicza się sprawy takie jak doraźne doradztwo prawne oraz konsultacje aspektów prawnych umów prywatnych czy też zabezpieczenie interesów na etapie przedprocesowym związane z minimalizacją ryzyk oraz zapobieganiem sytuacjom spornym.

07

Kontakt

Leonowicz - Kancelaria Radcy Prawnego

NIP: 634 24 88 290
REGON: 243 359 550

Masz pytania?

Zadzwoń:
+48 603 644 418
Adres:
ul. Kolejowa 30a
32-080 Zabierzów
NIP: 634 24 88 290
REGON: 243 359 550